Programok


A pályázat, amely az Európai Ifjúsági Stratégia három pillérén alapul, a helyi fiatalok által megfogalmazott, konkrét igényekhez lett igazítva. A három fő pillér az alábbi:

  • Összekapcsolás
  • Bevonás
  • Felhatalmazás

A pillérek köré szerveződő tevékenységek közös célja, hogy rajtuk keresztül a fiatalok készségeket és eszközöket kapjanak az eredményes közösségi részvételhez, és mindeközben bejárják saját tanulási útjukat, és lehetőséget kapjanak a változásra, a változtatásra. Az európai dimenzió beemelése, nemzetközi együttműködések megvalósítása is cél kiemelt célként jelent meg a programok összeállítása során.

#CONNECT – #ÖSSZEKAPCSOLÁS

A pályázat összekapcsolás pillérében olyan programokra összpontosítunk, amelyek különböző érdekcsoportok számára teremtenek kapcsolati lehetőségeket különböző szintű elkötelezettséggel párosulva. A programok elsődleges célja olyan közösségek fejlesztése, amelyek túlmutatnak a társadalmi csoportok közötti szokásos határokon, és több összekapcsoltsághoz, több generáció közötti tevékenységhez és egy nemzetközileg összekapcsolt fiatalhoz vezetnek.

Közösségi kert – #InclusiveSociety

Felméréseinkben érzékeltül, hogy a környezettudatossággal kapcsolatos programok rendkívül népszerűek voltak.

A Közösségi Kertet a jobb transzgenerációs, város-vidék térségi kötődésekre, valamint az éghajlat és a fenntarthatósági aktivizmus kézzelfoghatóbb platformjáként definiáljuk. A Közösségi Kertben a városi fiatalság találkozhat a természettel, egymással és az idősebb generáció tapasztalt gazdáival és környezetvédőivel egyaránt. A generációkon átívelő tudásátadás (nagyszülők és unokák, város és vidék) mellett a Kert gondtalan, pozitív teret teremt a kereskedelemmel kapcsolatban a tudás és trükkök megosztására, mialatt kiváló eszközként funkcionál a természettel való újrakapcsolódásra, és egy közösségi alapú platformként az éghajlatváltozással, a fenntarthatósággal és a vidéki kultúrával kapcsolatos értelmes párbeszédre és aktivizmusra.

Bandmate – #YouthOrganisations&EuropeanProgrammes

A felmérésben sok fiatal jelezte, hogy szívesen zenél, vagy éppenséggel megtanulna játszani. Veszprém az UNESCO Zene Városa, ahol a város kulturális identitásának nagy részét zenei események képezik. A „Bandmate” egy online platform és alkalmazás lesz, ahol a fiatal zenészek kapcsolatot teremthetnek más európai zenekedvelőkkel. Az UNESCO Zene Városaként működő globális hálózatunk alapján ez az alkalmazás kapcsolatokat és ösztönzést nyújt a csoportos gyakorláshoz és a közös jammeléshez egyaránt. A Bandmate „párokat” pedig meginvitálják, hogy élőben játsszanak Veszprémben, sőt akár felvegyék elkészült műveiket.

 

Anonim Támogató Csoport LMBTQIA+ Fiatalok Szüleinek – #MentalHealth&Wellbeing

Az ilyen jellegű támogató csoportok csökkentik az elszigeteltséget, és elősegítik az elfogadást és a családok gördülékenyebb dinamikáját. Aktivisták, terapeuták, szociális munkások mind hozzájárulhatnak ezekhez a csoportokhoz, és így valóban biztonságos helyet teremthetnek a tagok számára, ahol a tanácsadás és az ítélkezés nem üdvözlendő. Nemzetközi emberi jogi szervezeteket és szakértőket is be kell vonni, például az Amnesty Internationalt, a Helsinki Bizottságot, a Háttér Társaságot és az ifjúsági nem kormányzati szervezeteket.

Önkéntes, külföldi diákok tájékozódását segítő program – #YouthOrganisations

A fiatalok javaslatot tettek egy önkéntes orientációs programra is a külföldi diákok számára, hogy a cserediákokat és a nemzetközi diákokat jobban be lehessen vonni a helyi közösség életébe. A program segítene a helyi fiatalok európai és nemzetközi társaikról alkotott képének alakításában is.

UNESCO Társult Iskolák hálózata – #QualityLearning

Az EIF 24 projekt megkönnyítené az európai diákcserét az UNESCO Iskolahálózat tagjai között. Ezeken a diákcseréken a fiatalok az EIF 2024 nagyköveteiként lépnének fel megosztva tapasztalataikat és a  bevált jó gyakorlataikat Európa-szerte. A program kiváló lehetőség nyújt, hogy fiatal korban nemzetközi hálózatot építsünk ki, és kapcsolódjunk az ifjúsági kérdésekhez és az ifjúsági munkához.

USE-it térkép – #SpaceandParticipantAll

A helyi fiatalok 2020-ban készítették el a város elsősorban fiatal társadalmának szóló „Légy ott(hon) Veszprémben” című térképét.  A térképet frissíteni és bővíteni kell, majd ezt követően fel lehet venni a USE-it térképek adatbázisába is. Ez a programelem nagyszerű lehetőséget nyújt a művészet-orientált fiatalok számára, hogy egy menő és magas-szintű projektben közreműködjenek. A helyi fiatalok mellett mindenki számára szeretnénk lehetőséget nyújtani a helyi ifjúsági kultúrához való csatlakozásban, így természetesen az itt tanuló külföldi egyetemi hallgatók is felkérést kapnának a részvételre.

 

 

#ENGAGE – #BEVONÁS

Bevonás címszó alatt a programok elsősorban olyan eseményekre fókuszálnak, amelyekben az általában érdektelen és önkéntelen fiatalok nagy elkötelezettség nélkül vehetnek részt. A programok felhívják a figyelmet az EIF 2024 évre, és lehetőséget adnak hasznos és kellemes időtöltésre közösségben más fiatalokkal. A programok keretében a közkedvelt tevékenységekre és preferenciákra összpontosítottunk, mint például a környezettudatosság, összpontosítva a helyi értékekre, erősségekre.

UNESCO Geopark – #SustainableGreenEurope

A felmérés és a Munkacsoportok visszajelzése alapján szorosabb kapcsolatra van igényük a fiataloknak a természettel, és fontosnak tartják a klímaváltozás és környezetvédelem problémakörét. Veszprém és térsége a Bakony-Balaton UNESCO Geopark területén található, ahol élményalapú, kül- és beltéri tevékenységek révén a fiatalok megismerhetik a térség gazdag természeti örökségét és aktívan is részt vehetnek védelmükben. Az Európai Geoparkok Ifjúsági Fóruma nemzetközi bekapcsolódást is lehetővé tesz. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a geopark irányító szervezete számos lehetőséget nyújt iskolai napok, tematikus vezetett túrák, látogatóhelyek programjai (pl. klímafilm) révén.

Hangszóró mobilalkalmazás – #Information&ConstructiveDialogue

A fiatalok bevonásával tervezett, az ő véleményüket becsatornázó mobilalkalmazás, melynek segítségével fiatalok szélesebb körét lehet könnyebben elérni helyi, az ifjúságot érintő ügyek (pl. ifjúsági programok) megvitatásának céljából, szavazási, visszajelzési lehetőséggel.

A platformon egyszerű kérdéseket lehet majd megvitatni, például azt, hogy milyen rendezvényeket kell szervezni, és az eseményekről szóló visszajelzéseket itt is összegyűjthetik dedikált moderátorokkal, akik nyomon követik a visszajelzéseket, és válaszolnak azokra a kérdésekre, amelyek motivációt adhatnak a részvételre. Az alkalmazás elsődlegesen játékosítva kerülne kialakításra, így például különböző fórumtag “szintek” és részvételi pontok lesznek elérhetőek.

Beltéri Közösségi Tér – #Space&ParticipationforAll

A pályázatírási folyamat során többször is felmerült egy ingyenesen használható fedett közösségi tér szükségessége. Egy ilyen ifjúságspecifikus, biztonságos tér otthont adhatna számos, a tervezés során felmerült kisebb léptékű programelemnek, például ruhabörzének, bolhapiacoknak, barkácsoló foglalkozásoknak, és a fiatalok ötletei alapján, általuk megvalósított eseményeknek, amelyeket a Hangszóró alkalmazáson keresztül lehetne megszavaztatni és esetlegesen megvitatni.

Ifjúsági Ház Generáció’24, Szabadtéri Mozi és Közösségi Filmklub – #InclusiceSocietes, #Space&ParticipationforAll, # EqualityofAllGenders #MentalHealth

A veszprémi Ifjúsági Ház várhatóan rövidesen új helyre költözik, illetve felújításra, bővítésre és akadálymentesítésre szorul, hogy a projekt programjainak helyet tudjon adni. Közösségi térként működne az Ifjúsági Ház Generáció ’24 néven, és ingyenes wifit (coworking vagy tanulószoba), “felnőttképző” workshopokat, képzést, tanácsadást, ingyenes nyelvtanfolyamokat biztosítana. Fontos, hogy ingyenesen látogatható maradjon, hogy az útkereső fiatalok anyagi helyzettől függetlenül használhassák a szolgáltatásokat. Az új helyszínen a fiatalokat be lehetne vonni egy szabadtéri mozi létrehozásába a kertben, ők alakítanák ki a vetítési menetrendet, és szerveznék a filmesteket.

Veszprém Városi Geocaching – #MovingRuralYouthForward

A Geocaching egy népszerű javaslat volt, mint olyan tevékenység, amely reprezentálja a környéket, és a fiatalok úgy érezhetik, hogy Veszprémhez tartoznak, és ismerik, birtokolják a tereit. A geocaching, mint szabadtéri városfeltáró játék magában foglalja a csapatok segítségével létrehozott térképet, hogy megtalálhassák a pontos helyszíneket a városban, és a kapcsolódó kérdésekre válaszolhassanak. A játékot a helyi fiatalok tervezik meg, ami segítené a helyi és európai történelem és kulturális örökség, sőt a testvérvárosok közötti interakciót is egyaránt.

Skatepark – #Space&ParticipationforAll

Veszprém városában a gördeszkázás annyira népszerű, hogy nem képes kiszolgálni a jelenlegi keresletet és igényeket. Sok fiatal jelezte, hogy egy új, nagyobb és biztonságosabb gördeszkapark kialakítása célszerű lenne, amely közösségformáló szerepet ellátva későbbi rendezvények helyszínéül is szolgálhat.

Falfestmény, Európai üzenetfal és Selfie-pontok – #MovingRuralYouthForward, #ConnectEUwithYouth #Space&ParticipationforAll

A fiatalok igénylik a városi terek demokratikusabb használatát, így a legnépszerűbb ötletek között szerepelt falfestés a fogyatékkal élő fiatalokkal együtt, továbbá az Európai Üzenetfal a turisták számára Veszprém különböző kerületeiben, valamint a selfie-pontok kialakítása a város szimbólumaival és az EIF 2024 évről.

 

 

#EMPOWER – #FELHATALMAZÁS

A Felhatalmazás pillérbe olyan kezdeményezések kerültek, amelyek a kapacitásépítésre, készségfejlesztésre, a tudatosság növelésére és az aktivizmusra összpontosítanak. A programelemek közül sok kapcsolódik a régió érdekelt feleihez, például a kisvállalkozásokhoz, akik felajánlják segítségüket és támogatásukat

Mission Entreprise – #QualityLearning #QualityEmploymentforAll

A „Mission Entrepirse, azaz magyarul „Vállalati küldetés” egy modell startup inkubátor projekt. A diákok számára egyfajta „make-believe” üzleti szimuláció 5 főnél kisebb csoportokban, amely bemutatja a projekt-fejlesztést, a marketinget, a termelést, az értékesítést és az általános menedzsment egyaránt. A résztvevők számára felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot jelent, amely nagymértékben hozzájárulhat a kapacitásépítéshez és a vállalkozói szellem előmozdításához. A gyakorlati tapasztalatok megkönnyítenék a fiatalok számára az üzleti menedzsment alapjainak megértését és elsajátítását. A helyi vállalkozások, szervezetek és intézmények ifjúságbarát bemutatására is javaslat érkezett, hogy a fiatalok jobban megismerjék a helyi foglalkoztatási lehetőségeket – beleértve az e munkáltatók látogatását is.

ARTathlon – #QualityLearning

Az ARTathlon, ún. „Hackathon” projektek mintájára kialakított, évente alulról szerveződő ifjúsági kezdeményezések mikrotámogatásai és mentorálási programja kulturális és közösségi témában. A programba beadott pályázatok közül a legjobb tíz nyilvános döntőbe kerül, ahol a fiatalok csapatai széleskörben előadhatják projektötletüket. A program növeli a vállalkozókedvet, a kreativitást, a szakemberekkel való hálózatépítést egyaránt. A EIF 2024 pályázat kialakításában részt vevő fiatalok szerint ez a program segíthet a helyi identitás kialakításában, és a városvezetést is rávezetheti a helyi ifjúsági vállalkozásokban rejlő lehetőségekre.

Társadalmi szemléletformáló képzések – #InclusiveSocieties

A műhelyfoglalkozások segítenék kontextusba helyezni a közbeszéd témáit, és elősegítenék a nyitottságot minden faj, nemzetiség, etnikum, vallás és szexuális orientáció iránt. A workshopok a drámapedagógia és a pszichológia eszközeivel egy konszenzusközpontú társadalom felé mutatnák az irányt, olyan szakértők és nemzetközi civil szervezetek bevonásával, amelyek már régóta népszerűsítik ezeket az értékeket. Ezek a képzések segíthetnek abban, hogy a fiatalok látókörét szélesítsék, és kapcsolatépítési lehetőséget teremtsenek azoknak, akiket érdekel az emberi jogi munka vagy a szociális munka.

Fogyatékosságügyi képzés a munkahelyek és közalkalmazottak számára – #Infomaartion&ConstructiveDialogue #ConnectingEUwithYouth

Ezek a képzések segítenek felkészíteni a munkáltatókat, foglalkoztatottakat és a közalkalmazottakat arra, hogy a különböző típusú fogyatékossággal élő ügyfelek és munkavállalók megfelelő bánásmódban részesüljenek. Támogathatná a munkaerő helyi megtartását, és az érdekeltek széles hálózatát vonhatná be, például iskolákat és intézményeket, nagyvállalatokat, szociális vállalkozásokat, az Önkormányzatot, a rendőrséget, az egészségügyi dolgozókat, sőt, még a startup vállalkozásokat is.

OpenEP 2024 – #ConnectEUwithYouth

A program keretében konferenciák és tematikus megbeszélések kezdeményezhetőek az európai parlamenti választásokra összpontosító filmvetítésekkel együttesen. Ezek olyan alkalmakat jelentenének, amikor az aktuális események nyíltan megvitathatók lennének a különböző társadalmi kérdések behozatalával, és ismereteket lehetne szerezni az Európai Unió szerkezetéről és működéséről. Az elképzelésünk egy olyan tér kialakítása, ahol az EU és az európai identitás személyessé válhatna a résztvevők számára, és ahol nemzetközi kapcsolatokat lehetne kiépíteni olyan emberekkel, akik szorosan együttműködnek ezzel a témával. Ez az ötlet széles körben népszerű volt, mivel nemzetközi vonzereje és alkalmazhatósága az EIF projekt teljes korosztályára alkalmazható.

Gyermek Filmakadémia és Balatoni Ifjúsági Filmfesztivál #QualityLearning

A Gyermek Filmakadémia programok elsősorban műhelymunkákra irányulnának a filmkészítés és a forgatókönyvírás minden. A Gyermek Filmakadémia workshopjai az írástól a gyártásig és promócióig terjedhetnek, ahol a fiatalok egy nyári tábor ideje alatt készítenek filmeket. A regionális Balatoni Ifjúsági Filmfesztivál pedig kiváló alkalommal bír a különböző közösségi filmkészítő versenyekre.

Média Workshopok – #QualityLearning#ConnetEUwithYouth

Bár a felmérés azt mutatta, hogy a helyi kérdések csak mérsékelten érdekesek a fiatalok számára, a médiagyártás és a marketing viszont meglehetősen vonzó számukra. Ez a kapacitásépítő program javítaná a fiatalok médiaműveltségét és a szólásszabadság fontosságának tudatosítását úgy, hogy szakemberek segítésével megismerkednének a média világával, a médiaműveltséggel és a helyi ügyekkel a hírekben.

Pop-Up Projektbemutató Termek – #EqualityofAllGenders #SpaceandParticipantforAll

A Pop-up Projekt Bemutatótermek kezdeményezés során a város pályázatot hirdetne üres üzlethelyiségek használatára, ahol a fiataloktól és természetesen a fiatalokról szóló projekteket fogadó helyszínnel támogatják, és 3 vagy akár 6 hónapos költségvetéssel finanszírozzák. A kiválasztási kritériumok elsődlegesen a pozitív közszellem, és a tabutémákra való figyelemfelhívás (például szexuális nevelés, autistabarát csendes terek, kiállítóterek, szoptatás a nyilvános terekben stb.) lenne.

Vándorgaléria – #EqualityofAllGenders #SpaceandParticipantforAll

Veszprém különböző kerületeiben Vándorgaléria kerülne kialakításra a fiatal művészek számára, hogy nyilvánosan kiállíthassák és saját maguk publikálhassák műveiket, így 2024-ben havi kiállítás jöhet létre.