Partnereink


82NULLANULLA.HU


2020 novemberében fiatalok által indított és működtetett, a város fiataljainak szóló online magazin, kifejezetten a médiatudatos, kritikus gondolkodás motiválására fókuszálva, politikailag független médiumként, az emberi jogok, a hozzáférés és egyenlőség szellemében alakítva. Egy olyan tenni akaró és változást elérő fiatal veszprémi csapat áll a magazin mögött, akiknek értékei a szolidaritás, a tolerancia, a méltányosság, az alulról jövő kezdeményezések támogatása, amely összehozza a fiatalokat és végül egy befogadóbb társadalom, befogadó Európa felé vezeti a fiatal generációt.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület


Az egyesületnek széleskörű tapasztalata van az alkohol- és drogfüggőkkel, köztük a fiatalokkal való munkában. Drogprevenciós programokat biztosítanak az iskolákban, felméréseket végeznek és az egészségfejlesztés érdekében tevékenykednek. Veszprémben a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményét, a városban és a környéken több telephelyen addiktológiai gondozást, illetve gyermek- és ifjúságaddiktológiai szakrendelést üzemeltet, Rehabilitációs intézménye pedig az egész országból fogad szenvedélybetegeket.

Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület


Az egyesület aktív pedagógusok szervezete, széles körű kapcsolatrendszerrel. Számos sikeres projektet szerveztek az elmúlt években, mint például a Zöld Diákparlament, Zöld koordinátori hálózat, különböző iskolai kampányok és projektek, valamint az általános ismeretterjesztésben és a a fenntarthatóság témakörében.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


Az Igazgatóság – együttműködve szakmai, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal – természetvédelmi kezelési, pl. ökoturisztikai és környezeti nevelési feladatokat végez a térség három megyéjében található, 1 M hektáros működési területén, kiemelten a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban és más védett természeti területeken.

Alapító, fenntartó és irányító szervezete a Veszprémet és a térségét is magában foglaló mintegy 300 e hektáros Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparknak, amelynek célja a kiemelkedően gazdag földtudományi örökség megőrzése, bemutatása, jelentőségének tudatosítása a helyi szervezetek és közösségek bevonásával.

CoolLaunch Ifjúsági Szervezet


A Pannon Egyetem hallgatóinak önkéntes alapon működő csapata, ifjúsági ötletműhely, amely a társadalmi és kulturális ügyek területén (pl. mozgás- és egészségkultúra, turizmus, környezetkultúra, nemzetközi kapcsolatok, művészet) támogatja a fiatalokat ötleteik megvalósításában, önkéntes kezdeményezések kivitelezésében. Középiskolások számára is nyitott.

Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület


Az egyesület célja, hogy a kisebb falvakban élő, elsősorban nehezebb sorsú fiatalokat, a Roma közösségek hátrányos helyzetű fiataljait segítsék úgy, hogy számukra hasznos szabadidő eltöltést biztosítsanak, felkarolják a csellengőket, támogassák alulról jövő kezdeményezéseiket, ellátva a fiatalok érdekképviseletét.

Az egyesület 1999 óta ifjúsági közösségi teret működtet, ahol Open Youthwork módszerrel ifjúságsegítők foglalkoznak a fiatalokkal, akiknek többsége rendszeresen látogatják az ifiházat.

Feltöltő Pont, Veszprém


Környezet- és emberbarát bolt, ami csomagolásmentes, környezet- és egészségtudatos termékeket kínál, helyi termelők és kézművesek részéről, workshopokat, táplálkozási tanácsadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, ruhacserét, adománygyűjtéseket is szerveznek, valamint aktív résztvevői a Zöldülő Veszprém és Környéke Facebook csoport működtetésében.

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT)


Az ifjúsági munka szakértőjeként tevékenységeinek fókuszában a hazai ifjúsági szakma fejlesztése, ismertségének és elismertségének növelése áll.

Tevékenységeiket jellemzően nemformális tanulási módszerek alkalmazásával, szerteágazó programokkal, szakmai- és módszertani fejlesztésekkel és támogatással, kiadványokkal végzik hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Kör Alapítvány


Az alapítvány felnőtteknek és a fiataloknak szervez eseményeket, például környezetvédelmi témájú filmvetítést, komposztláda-készítő műhelyfoglalkozást, környezetvédelmi előadásokat és kézműves programokat, rendezvényeket. A környezetvédelmi és fenntarthatósági témákon kívül az önkéntesség fejlesztésével, közösségépítő eseményekkel és vállalkozási gondolatok elültetésével, nőknek szóló események, tréningek tartásával is foglalkoznak, valamint egy fenntartható módon felújított, közösségi térrel is rendelkező ZöldLak-ot működtetnek.

Lélektér Alapítvány


A tér, ahol a lelkeddel foglalkozhatsz. A Lélektér Alapítvány céltkitűzése, hogy a 12-30 éves korosztály készségeit, kompetenciáit, ön-és társismeretét fejlessze és olyan hazai és nemzetközi programokat biztosítson a célcsoportunknak, amelyek az említett készségek-képességek fejlődését teszik lehetővé. A Veszprémi Ifjúsági Házat közösségi térként és információs pontként működteti, fiatalok csoportjainak alulról jövő kezdeményezéseit felkarolva, hátrányos helyzetű fiatalok bevonására kiemelt figyelmet fordítva, Veszprém Önkormányzata megbízásából a város ifjúsági feladatellátását végzi.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület veszprémi egysége


A veszprémi egység széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel, köztük fiatalokkal való foglalkozásban, illetve fogyatékkal élő fiatalok ellátásában.

Hajléktalan- és átmeneti szállást, gondozást, szállítást és információnyújtást biztosít számukra, valamint utcai szociális szolgálatot működtet. “Jelenlét Programjuk” célja a volt “Pokoli” Toronyban élő emberek közösségé szervezése, környezeti és életmódbeli tudatosságának fejlesztése, az épület rehabilitációja infrastrukturális és társadalmi szempontból egyaránt.

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete


1988 óta működő, folyamatosan megújuló szervezet, amenyek több mint 300 család tagja. Rendezvényeket, előadásokat, adományosztást, közösség-összetartó programokat szerveznek, illetve szoros kapcsolatot ápolnak a helyi iskolákkal.

Az egyesület célja az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok értékeinek, sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, valamint a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése.

Nemzeti Ifjúsági Tanács


Magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Missziója az ifjúságügy fejlesztése és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltése, a magyar fiatalok és álláspontjuk képviselete európai és világszinten

Pannon Egyetem


Magyarország meghatározó felsőoktatási intézménye, amely a hazai és nemzetközi tudományos teljesítményi rangsorokon is kiemelkedő helyen áll. A Pannon Egyetem szoros együttműködésben dolgozik a régió vezető ipari vállalataival és a helyi önkormányzatokkal egyaránt, mialatt törekszik sokszínű, befogadó és multikulturális hallgatói környezetet biztosítani és fenntartani, például nemzetközi kutatási projektekkel és különböző csereprogramokkal.

Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata (PEHÖK)


Az oktatókkal és hallgatókkal, valamint a különböző hallgatói szervezetekkel való kapcsolattartás, képviselet során céljuk erősíteni és összefogni a hallgatók érdekeit. Gyakorlatilag az összes, a hallgatókat érintő ügyben, mint például támogatások, ösztöndíj, kollégium, tantervek, vizsgaidőpontok, és nem utolsó sorban a hallgatói rendezvényekkel kapcsolatos ügyekkel is foglalkoznak.

Pannon Egyetem, Sajátos Szükségletű Hallgatókat Segítő Bizottsága (SAS)


A SAS Bizottság az egyetemi tanulmányok ideje alatt segíti a látás, hallás, mozgás, beszéd vagy egyéb területen sajátos szükséglettel élő fiatalokat, hogy eredményesen teljesíthessék a követelményeket.

A támogatás formái többek között a tanulmányi követelmények egyénre szabása, a korrepetálás, gyógytornák, eszközkölcsönzés, és mentorhallgatók biztosítása mellett tanácsadás és tréningek formájában valósul meg.

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület


Az Egyesület ifjúsági közösségi teret, teleházat, könyvtárat és helyi TV csatornát, 2004 óta pedig ifjúsági klubot működtet. Programszervezéssel, civil ssegítségnyújtással, valamint EVS/ESC önkéntes fogadással, nemzetközi kapcsolatok építésével foglalkoznak. A szervezet évente 10-12 nagyrendezvényt, 6 hetes nyári napközit, valamint kézműves foglalkozásokat szervez, interjúk és fotósorozatok által pedig helyi értékgyűjtő munkát végez magyarul, svábul és németül egyaránt.

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat


A nemzetiségi önkormányzat célja, hogy a kialakult előítéleteket, távolságtartó falakat lebontsa, közelebb hozza egymáshoz a többséget és nemzetiséget, hiteles képet adjon a megye roma lakosságáról.

A Veszprém megyében élő roma lakosság életének eseményeit, közéleti híreket és a romákat érintő fontos és hasznos információkat  megosztja az érdeklődőkkel, a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel.

Veszprém Városi Fogyatékosságügyi Kerekaasztal (FOKE)


A Kerekasztal több olyan egyesület informális fóruma, amelyek a fogyatékkal, illetve autizmussal élőket segítik, ezért közösen nagy tapasztalattal rendelkeznek a hátrányos helyzetűekkel, köztük a fiatalokkal való együttműködés terén Veszprémben és környékén tájékoztatást, programokat és támogatást nyújtva számukra és családjaiknak. Tagszervezetei az Autispektrum Egyesület, a Mozgássérültek Aktív Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Veszprém Megyei Szervezete, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete, valamint a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület.

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény


A szervezet 11 településen, 63 fős létszámmal Veszprém Járásra kiterjedően végez szociális segítő munkát, és múködteti a Haszkovó Lakotelepen a Csa-Ládika Játszóházat, mely a gyermekek alternatív napközbeni ellátásával színesíti Veszprém gyermekjóléti alapellátásait.  A Családok Átmeneti Otthonát is működteti, többek között adományokkal, jogi és lelki tanácsadással, álláskeresés segítésével támogatja a családokat.

Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzat (VEDIÖK)


A helyi általános és középiskolák érdekképviseleti szervezetének feladata, hogy megszólítsa a veszprémi fiatalságot, képviselje az iskolák igényeit a város felé és közösséget építsen programok, jótékonysági és ismeretterjesztő akciók szervezésével. A Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzat tagja Veszprém Város Ifjúsági Kerekasztalának.

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.


Az önkormányzat tulajdonában álló szervezet a városi parkok zöldfelület-fenntartását végzi, és a környezeti nevelésre, a mindennapi tudatosságra összpontosító különböző közéleti tevékenységeken keresztül személetformáló tevékenységet lát el, mint például a fiataloknak szóló „Fenntarthatóság Mindennkor” és „Vadvirágos Veszprém„ programok. A VKSZ Zrt. működteti ezen túl a városi piacot is, és felelősek, a parkolásért és egyéb szabadtéri közvagyonokért.

Hangvető Kft.


2004 óta rendezvények szervezésével, világzenei tehetségek felkutatásával, kulturális fejlesztési stratégiai tanácsadással és azok kivitelezésével foglalkozunk, mindezzel Közép- és Kelet-Európában központi szerepet töltünk be